V rámci meziregionální spolupráce MAS Bojkovice a MAS Královská stezka obdržel náš soubor dotaci na pořízení nového osvětlení v Sokolovně Komňa, součástí osvětlení je i efekt sněžení a zadýmování. Při realizaci tohoto projektu velmi pomohla firma Elektromontáže GLAJCH JAN, která perfektně nainstalovala celé osvětlení. Za toto patří zaměstnancům firmy, především M. Glajchovi, velký dík.

 

   Součástí projektu je i setkávání jednotlivých obcí. První setkání se uskutečnilo 12.6.2010 v Komni, druhé 19.6.2010 ve Vilémově. Na obou náš divadelní spolek vystoupil se 3 scénkami místního veršovce J.Bory, které sklidily mimořádný úspěch. Zároveň členové KOS zabezpečovali občerstvení účastníků na akci v Komni. Večer jsme sehráli představení CHARLEYOVA TETA, toto představení bylo náročné jak pro diváky, tak především pro herce díky mimořádně vysokým teplotám. Všem, kteří se podíleli na této akci děkuji a jsem rád, že jsme našemu divadelnímu spolku neudělali ostudu.

                      

                                                                                          Bohumil Staník

 

 

      FOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

   VIDEO

 

http://www.stream.cz/video/485702-komnane-ve-vilemove

 

http://www.stream.cz/video/484264-anekdoty-j-bory-v-podani-hercu-kos