Popis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\Fotak.gifPopis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\kulisy1.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\Fotak.gifPopis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\zkouska1.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\Fotak.gifPopis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\premiera1.jpg

Popis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\Fotak.gifPopis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\repriza1.jpg

Dne 4.7.2002 byl ve Zlínských novinách vytištěn článek "Pokus o znovuobnovení ochotnického spolku v Komni". Podobný text se objevil následující týden ve Slováckých novinách. 

V polovině měsíce července jsou připraveny texty pro zahájení prvních zkoušek divadelní hry Jana Drdy  "Hrátky s čertem". Tato div. hra se skládá z deseti obrazů a bylo zapotřebí dohodnout a upřesnit obsazení členů do daných rolí. První setkání KOS se uskutečnilo 29.7.2002 v místní sokolovně, kam byl pozván i nový člen našeho spolku Víťa Mlčůch. Pak následovalo rozdělení rolí a dohodl se první termín zkoušek na 5.8.2002.

             Popis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\L162.gif

             Popis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\L162.gif

             

             

      Hlavní role Martina Kabáta  připadla Janu Gagovi, čert Lucius byl přidělen Dáji Dolinové, a protože tato postava se ve třetím obraze "rozdvojí", dvojroli druhého čerta Lucia dostala její sestra Vraťka Kostková, která souhlasila, že nám v této hře ráda vypomůže. Role  Loupežníka Sarky-Farky padla jako ušitá na tělo Jirkovi Pollachovi. Svéráznou a vdavek chtivou Káču obsadila Hana Vaverková. Princezna Dišperanda připadla Romaně Marečkové, roli otce Školastyka   ztvárnil Víťa Mlčůch. Co nešlo opomenout byla skutečnost, že ve čtvrtém, sedmém a osmém obrazu převažovaly role čertů, a to jak lepších, tak obyčejných. Mezi ty lepší patří čerti Belzebub, Solfernus, Belial a ti obyčejní jsou Karborund, Omnimor, čert vrátný a čertík zvaný špindíra. Role nejvyššího pekelníka Belzebuba se ujal režisér našeho spolku Bohumil Staník, role čerta Solferna byla přidělena Ivetě Sojkové a Karborunda  dostala Veronika Zámečníková (Kozáčková). Protože bylo nutné rozdělit další role a nechtěli jsme nikoho pro tuto naši první práci již přibírat, rozhodli jsme se to řešit obsazením rolí dětmi. Roli čertíka špindíry a čerta vrátného dostali Janička a Ivo Vaverkovi, čerta Beliala Vojta Dolina a čerta Omnimora  Michal Palkovič. Poslední neobsazenou roli anděla Teofila  dostal Víťa Dolina. Protože nejsme profesionálové, bylo potřeba zajistit nápovědu. S tímto nám ráda vypomohla p. Dolinová st. Když už bylo vše kompletní, začalo se tedy zkoušet. Postupně se přidávaly kulisy, které velice pěkně ztvárnil náš režisér. Ze začátku se zkoušelo jednou týdně, při ztmelování jednotlivých  nazkoušených obrazů bylo zapotřebí zkoušet dvakrát týdně. Účinkující si postupně pořizovali kostýmy, které si každý sehnal svépomocí a měsíc před generálkou se již tato hra zkoušela kompletně celá. Osvětlení scény se dopilovávalo na každé zkoušce a rovněž tak zvukové kulisy.

Každý z účinkujících dostal na starost určitý úkol, jako například přesunování kulis při změně scény nebo zajištění potřebných pomůcek při daném obrazu.

Termín premiéry se stanovil na sobotu 30.11.2002 s tím, že generálka proběhne 28.11.2002

Popis: Popis: Popis: Popis: F:\FOTKY\Divadlo KOS\divadlokos\hratky s certem\hratky_soubory\Certicek.jpg