Pár vět k historii

  Divadelní spolek v Komni byl založen na konci 19. století. Podle dochovaných pramenů se hrávalo ve škole na sudech od piva a na fošnách. Tam hrávali děti i dospělí.

            V roce 1925 byla postavena nová budova sokolovny, velký sál s jevištěm byl i tělocvičnou pro školní děti a poskytl možnost veškerého kulturního vyžití v té době. Řídícím učitelem zde byl Miloslav Lacman, který jako kulturní pracovník byl i režisérem divadla. V té době se nacvičovali 3-4 představení za rok, hry byly prosté a nenáročné, ale diváci je měli rádi. Později režíroval divadlo JUDr. Mareček, potom učitel Tomáš Milička.

         Po příchodu T. Miličky začal v obci pravý divadelní život. Učitel Milička byl vzor ochotníka – herce i režiséra. Hrály se hry od Jiráska, Moliera, Tajovského a jiných spisovatelů. Velkou odezvu měly hry Lucerna, Vojnarka, Její pastorkyňa, Maryša, Noc na Karlštejně, Divotvorný klobouk, Vrána vráně oči nevyklove, Zapadlí vlastenci, Kolébka, Chudák manžel, Mordová rokle, Ženský zákon, Statky zmatky aj.

         V roce 1955 se ochotníci zúčastnili divadelní soutěže LUT v Luhačovicích, kde získali s hrou Statky zmatky 1. místo v kategorii „B“(pokročilí) a postoupili do kategorie „C“(nejvyspělejší). V roce 1956 se v Luhačovicích znovu zúčastnili II. Krajského divadelního festivalu LUT. Tuto opět vyhráli tentokrát s hrou Mordová rokle a získali možnost soutěžit v příští sezoně o účast na národní přehlídce a v Hronově.

         Po odchodu T. Miličky do Uh. Brodu se ujala režie Olga Dolinová, které pomáhala Libuše Formánková a A. Popelík s manželkou. Rovněž manželka T. Miličky nadále vypomáhala. Tento realizační tým nastudoval 4 divadelní hry:        

Gorali, Kubo, Kristýna a Nebezpečný věk . Divadelníci jezdili hrát do okolních obcí i na Slovensko do Drietomé, s níž měli družbu.

       Divadelní soubor v Komni vykazoval od svého založení velmi dobrou a záslužnou práci. Na scéně se objevovala celá řada herců – ochotníků,  kteří ve svém volném čase, často za velmi špatných podmínek (podle dochovaných vzpomínek bývala v Sokolovně ukrutná zima), nastudovali i několik her do roka. Toto se mohlo dařit jen proto, že všichni měli divadlo opravdu rádi.

       Asi se nepodaří zjistit jména všech herců a hereček, kteří za dobu působnosti divadelního spolku hráli v jednotlivých představeních, přesto jmenujme alespoň některé:

Fr. Tomanová, Al. Staník, Al. Mareček, Miloš Husták, Slávek Chmela, Bohuš Špíšek, Lojza Navrátil, Lojza Spáčil, Helena Hustáková, Jaroslava Horová, Vlasta Drgáčová, Ota Mareček, Ladislav Kocman, Květa Špíšková, Zdeněk Špíšek, Anežka Špíšková, Jožka Mikulka, Pavel Šašinka, Vlasta Koudelíková, Eliška Marečková, Ladislav Mareček, (nápověda) Marie Adámková, Staňka Hustáková, Věra Vráblíková, J. Mareček, František Kurz, Libuše Formánková, Stanislav Navrátil, Věra Dolinová, Dušan Šupina, Olga Dolinová a Tomáš Milička, Jiří Dolina, Stanislav Novák a Miloš Buchtík.

        Divadlo režírovali: O. Sumcová, JUDr.B.Mareček, M. Lacman, M. Jančová, T. Milička a O. Dolinová.   

        Komenští ochotníci sehráli dle dostupných pramenů v letech 1941-1963 tato divadelní představení:

 - 1941     Královna Dagmar

- 1945     Lešetinský kovář

- 1946     Praha je naše

- 1947     Mikuláš Dačický z Hesova, Hoši, dívky a psi, Otec

- 1949     Její pastorkyňa,  Sedlák svým pánem

- 1950     Kolébka

- 1951     Naši šli tudy

- 1952     Vojnarka, Vrána vráně oči nevyklove

- 1954     Ženský zákon

- 1955     Statky zmatky

- 1956     Mordová rokle

- 1957     Chudák manžel, Kristýna

- 1960     Gorali

- 1961     Kubo

- 1963     Nebezpečný věk

    Ostatní hry se nepodařilo časově zařadit. Jsou to:

Lucerna, Maryša, Noc na Karlštejně, Divotvorný klobouk, Zapadlí vlastenci, Gazdina roba, Naši furianti, Pasekáři.

    Hráli se i operetky, např. Mé štěstí má zlaté vlasy.

Dětské hry:

- 1954     Zlatovláska

blíže neurčeno:    Dům kočky modroočky

                           Jak květiny přezimovaly

                           Tři medvíďata

                           Statečný Mikeš

Ve škole se hrávalo loutkové divadlo s loutkami 25 cm velkými, seznam her se však nedochoval.    

    Toto je stručná historie komenského ochotnického divadla poskládaná ze střepin,  které se uchovaly, pochopitelně není vyčerpávající a budeme ji postupně doplňovat. Chtěli bychom touto cestou požádat pamětníky, kteří vlastní cokoliv týkající se ochotnického divadla v Komni, aby nám poskytli buď fotografie, plakáty nebo vzpomínky pro doplnění a upřesnění této stránky.

Informace můžete zaslat na adresu stanik@wo.cz

Prameny:  Obecní úřad Komňa – starosta K. Navrátil, Obecní kronika, Školská kronika, Sokolská kronika, Zpravodaj města Bojkovic z r. 1983 .